Salgs- og købsbetingelser

Senest opdateret april 2020


Nærværende salgs- og købsbetingelser finder anvendelse på varer købt på auktion fra denne hjemmeside,
der udbydes af en eller flere selvstændige juridiske eller fysiske personer, som ikke er TikTak120 ApS
(herefter ”TIKTAK”), medmindre andet fremgår af den enkelte annonce, skriftligt er aftalt eller følger af
ufravigelig lovgivning. I salgs- og købsbetingelserne nævnes du, der enten som køber eller sælger anvender
TIKTAKs tjenester, hvad enten du er privatperson eller erhvervsdrivende som ”Brugeren”.


1. Indledning

1.1 Disse salgs- og købsbetingelser

Disse betingelser beskriver Brugerens og TIKTAKs rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de
tjenester, som TIKTAK udbyder gennem denne hjemmeside, andre hjemmesider hostet af TIKTAK eller
andre af de TIKTAK-hjemmesider, som TIKTAK har links til (under ét „TIKTAKs tjenester“). Det er en
betingelse for tilmelding til TIKTAKs tjenester, at Brugeren har læst og forstået disse salgs- og
købsbetingelser. Det er gratis at tilmelde sig til TIKTAKs tjenester, men ved tilmelding bliver Brugeren
medlem og erklærer sig indforstået med disse salgs- og købsbetingelser, hver gang Brugeren anvender
TIKTAKs tjenester.

Brugeren skal være mindst 18 år for at anvende TIKTAKs tjenester, hvilket bekræftes ved anvendelse af
TIKTAKs tjenester. Hvis Brugeren har spørgsmål eller kommentarer vedrørende disse salgs- og
købsbetingelser, er Brugeren altid velkommen til at kontakte os på e-mail: info@tiktak120.dk


1.2 Salgs- og købsbetingelserne


a. De regler, der gælder for de forskellige typer af handler, Brugeren har mulighed for at indgå ved at bruge
TIKTAKs tjenester. b. TIKTAKs persondatapolitik

Disse regler udgør de samlede vilkår mellem TIKTAK og Brugeren af TIKTAKs tjenester.

1.3 Ændringer i disse vilkår


TIKTAK forbeholder sig ret til løbende at ændre salgs- og købsbetingelserne og offentliggøre nye versioner
for TIKTAKs tjenester. Når dette sker informeres Brugeren på hjemmesiden www.tiktak120.dk og i en e-mail til den enkelte Bruger.

Hvis Brugeren ikke ønsker, at den nye version af vilkårene skal være gældende for dig, skal Brugeren
informere TIKTAK om, at Brugeren ikke ønsker at være omfattet af vilkårene, hvorefter Brugeren ikke
længere kan anvende TIKTAKs tjenester.

 

1.4 TIKTAKs rolle


Det understreges, at TIKTAK ikke bliver kontraktspart med køber af en ydelse via TIKTAKs tjenester. TIKTAK
er alene formidler af en sælgers ydelser via TIKTAKs tjenester. Dette indebærer, at når en køber fra en
sælger køber varer gennem TIKTAKs tjenester, er det sælger som køber skal gå til, hvis varen ikke lever op
til købers forventninger. Se nærmere om købers rettigheder under pkt. 2.2 og 4.

 

1.5 Arbejdssted og lovvalg

TIKTAK er et selskab, der er registreret i Danmark med adressen Strandvej 3, 7860 Spøttrup. CVR-nummer
40 26 65 85,  e-mail: info@tiktak120.dk

Disse vilkår og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

Brugeren og TIKTAK er begge underlagt de danske domstoles og retten i Aarhus er værneting i første
instans.


1.6 Din e-mail-adresse

Det er vigtigt at Brugerens e-mailadresse, som TIKTAK har registreret, er opdateret, idet TIKTAK anvender
adressen til at sende vigtige meddelelser, heriblandt Brugerens fakturaer.


2. Registrering

2.1 Registrering

Brugeren forpligter sig til at tilmelde sig TIKTAKs tjenester med Brugerens rigtige navn, adresse samt alle
andre nærmere informationer.


2.2 Registrering som privat eller erhvervsdrivende medlem

Når en bruger tilmelder sig TIKTAKs tjenester, skal Brugeren angive hvorvidt brugeren ønsker at registrere
sig som privat eller erhvervsdrivende medlem.

Brugeren vil blive betragtet som værende erhvervsdrivende, når denne bruger sælger varer for mere end
50.000 kr. pr. år, eller hvis Brugeren sælger varer som vurderes købt med videresalg og fortjeneste for øje.
I begge tilfælde er Brugeren forpligtet til at cvr-registrere sig hos Erhvervsstyrelsen og oplyse CVR-nr. til
TIKTAK. TIKTAK forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre en brugers status fra privat til
erhvervsdrivende medlem, uden forudgående varsel, hvis TIKTAK finder, at Brugeren er erhvervsdrivende.


Både private og erhvervsdrivende Brugere er forpligtiget til at overholde Forbrugeraftaleloven og
Købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret for køberes køb, idet der handles over nettet via
TIKTAK som alene formidler sælgers tjenester og genstande. Dette indebærer, at en køber som
udgangspunkt har ret til at fortryde sit køb op til 14 dage efter køber har modtaget sin vare. Dette gælder
uanset om Brugeren handler med en privat eller en erhvervsdrivende sælger, idet TIKTAK som
erhvervsdrivende via TIKTAKs tjenester alene formidler varerne.


3. Persondata og persondatapolitik

3.1 Anvendelse af persondata

Brugerens persondata samt kontakt- og betalingsoplysninger, som Brugeren har registeret hos TIKTAK,
videregives i henhold til TIKTAKs persondatapolitik (se nedenfor). Med henblik på at øge TIKTAKs service og
forbedre TIKTAKs hjemmeside anvendes ”cookies”.

Ønsker Brugeren ikke at acceptere cookies, kan Brugeren indstille sin browser til automatisk at afvise
cookies eller blive underettet hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. For yderligere hjælp
og oplysninger henvises til browserens hjælpefunktion.


3.2 Persondatapolitik

TIKTAKs persondatapolitik udgør en del af disse vilkår. Når Brugeren erklærer sig indforstået med de
indeholdte vilkår og betingelser i disse vilkår, giver Brugeren samtidig sit samtykke til den måde, hvorpå
TIKTAK behandler Brugerens personlige oplysninger. TIKTAK vil ikke bruge Brugerens personlige
oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre Brugeren har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil, enten under registreringen eller på et senere tidspunkt. Dog kan TIKTAK
videregive Brugerens oplysninger, hvis TIKTAK bliver pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på
en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.


3.3 Medlemsdiskretion

Brugeren kan alene gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer til at indgå og afslutte handler
gennem TIKTAKs tjenester eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til disse
vilkår, eller som er aftalt med det andet medlem. Ved at Brugeren erklærer sig indforstået med disse vilkår,
accepterer Brugeren, at denne ikke kan gøre brug af oplysningerne, hvortil der er adgang fra TIKTAKs
tjenester, eller som er oplyst af TIKTAK eller et andet medlem til øvrige formål (herunder, men ikke
begrænset til brug af medlemmers e-mail-adresser til spam eller chikanerier).


4. Generelle handelsregler

4.1 Relevant indhold

Brugeren er som sælger på TIKTAK forpligtet til at oplyse om varens eller tjenesteydelsens vigtigste
egenskaber. Brugeren skal alene anføre oplysninger, som har betydning for den vare eller tjenesteydelse,
som Brugeren vil sælge. Brugeren skal ikke anføre irrelevante emner. Samme forpligtelser gælder også for
svar på spørgsmål fra potentielle købere. Brugeren må ikke oplyse sit navn, firmanavn, web adresse, telefon nummer, mail eller andet der kan identificere, hvem brugeren er.


4.2 Sælgers fuldstændige ejendomsret (sælgers ret til at sælge)

Når Brugeren sælger en vare eller en tjenesteydelse, står Brugeren inde for, at denne er juridisk berettiget
til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesteydelsen til køber.


4.3 Salgsannoncer

Brugeren skal som sælger beskrive de varer eller tjenesteydelser som ønskes solgt gennem TIKTAKs
tjenester. Brugeren er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i Brugerens beskrivelser. Brugeren må
ikke vildlede potentielle købere, herunder, men ikke begrænset til, angivelse af mærkevarenavne eller
lignende, uden at produktet et mærkevareprodukt.


4.4 Forbud

Hvis Brugeren optræder som sælger, er denne ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller
tjenesterne, Brugeren inkluderer dem i, eller nogen aktivitet eller kommunikation som Brugeren foretager i
forbindelse med en hvilken som helst handel, ikke:

a) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person b)
udgør et brud på den til enhver tid gældende lovgivning c) fremstår som anstødeligt, truende, sprogligt
groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

Følgende liste – som ikke er udtømmende – omfatter varer som under ingen omstændigheder må sælges
gennem denne hjemmeside:

- Kopivarer.

- Varer med en startpris på over 25000,00 kr.

- Levende dyr.

- Ammunition.

- Produkter indeholdende asbest.

- Billetter til højere pris end pålydende værdi.

- DVD`er fra ikke EU lande.

- Billeder, fotos, tekster, musik mm der krænker ophavsretten.

- Ulovlige midler til dyr.

- Alle lægemidler – både receptpligtige og håndkøbsmedicin.

- Varer med erotisk/pornografisk indhold.

- Produkter vedrørende finansering/lån.

- Produkter vedrørende kontaktannoncer.

- Produkter med religiøst eller politisk indhold.

- Software licenser som sælges alene.

- Toldfrie varer.

- Ulovlige våben.

- Ulovlige motorkøretøjer.

- Lyddæmpere til våben.

- Låsepistoler, dirke, slånøgler og banknøgler.

- Dusører i forbindelse med boligannoncer.

- Online spillekontoer.


4.5 Sælgers vilkår og betingelser

Brugeren er som sælger på TIKTAK s platforme forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle
købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger
om fortrydelses- og reklamationsret.


4.5.1 Fortrydelsesret

Hvad enten Brugeren er erhvervsdrivende eller privat, skal denne som sælger oftest yde fortrydelsesret til
dennes købere, ligesom denne er forpligtet til at overholde Forbrugeraftaleloven og Købelovens regler om
forbrugerbeskyttelse og mangler, herunder fortrydelses- og reklamationsret.

Brugeren skal som sælger oplyse om en eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen og skal også skriftligt
oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når sælger kontakter køber, efter auktionen er afsluttet.

For adgang til Forbrugeraftaleloven og øvrige love, se 
www.retsinfo.dk.

4.6 TIKTAKs immaterielle rettigheder

Som medlem på TIKTAK anerkender Brugeren, at alle immaterielle rettigheder af enhver salgs til og
vedrørende TIKTAKs tjenester ejes af TIKTAK eller med TIKTAK forbundne selskaber. Brugeren kan derfor
alene gøre brug af disse rettigheder i forbindelse med salgsannoncer, indgåelse af handler og til
gennemførelse af andre tilladte aktiviteter, som forudsættes i disse vilkår. TIKTAK forbeholder sig retten til
at benytte Brugerens egne billeder i forbindelse med promovering af TIKTAK.dk og aktiviteter derpå.


5. Moms

Priserne på alle varer eller tjenesteydelser er inklusive moms, med mindre andet er angivet.

6. TIKTAKs rolle

6.1 TIKTAKs rolle

TIKTAK optræder hverken som køber eller sælger i handlerne.

TIKTAK er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for Brugernes adfærd eller for de varer eller tjenesteydelser, som
udbydes til salg. Dette gælder både ved handler mellem private og mellem private og erhvervsdrivende.

TIKTAK har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne
eller tjenesteydelserne, for hvorvidt annoncerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt Brugeren som
sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt Brugeren, hvis
Brugeren byder, har vilje og evne til at betale derfor.

TIKTAK undersøger ikke annoncerne på forhånd eller de omfattede varer eller tjenesteydelser. TIKTAK kan
ligeledes ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Brugeren bør udvise forsigtighed ved
indgåelse af handler, idet TIKTAK ikke kan kontrollere om nogle Brugere udviser upålidelig adfærd, som
eventuelt kan være i strid med lovgivningen.


6.2 Manglende adgang til TIKTAKs tjenester

Brugeren anerkender og accepterer, at TIKTAKs tjenester i visse periode kan være afbrudte. Dette kan
være planlagt eller tilfældigt, men TIKTAK kan ikke gøres ansvarlige herfor.


6.3 Tilbagetrækning af annoncer/handler

Brugeren accepterer, at TIKTAK er berettiget, men ikke forpligtet, til at trække en annonce eller handel
tilbage, som TIKTAK vurderer at være en misligholdelse af nærværende vilkår. Vurderingen kan ske på
baggrund af oplysninger fra tredjemand eller andre medlemmer.


TIKTAK kan tilbagetrække en annonce, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve en handel eller
bringe hele tjenesteydelser til ophør, hvor TIKTAK har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser
herfor. Hvis muligt, giver TIKTAK et rimeligt varsel herom.


6.4 Misbrug af TIKTAKs tjenester

Hvis Brugeren laver fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på disse vilkår, kan TIKTAK efter eget skøn
indstille eller slette Brugerens konto. Misbrug kan være, men ikke begrænset til, at Brugeren har givet
falske registreringsoplysninger, ikke har udleveret varen ved et salg, har misligholdt en aftale mellem køber
og sælger eller på anden måde misbrugt TIKTAKs tjenester. TIKTAK kan herudover indstille eller slette
annoncer og handler forbundet med Brugerens konto. Ønsker Brugeren igen at blive medlem kan dette
ikke ske uden TIKTAKs forudgående samtykke. I tilfælde af, at en Bruger bliver bekendt med en anden
Brugers misbrug kan TIKTAK kontaktes på e-mail: info@tiktak120.dk


6.5 Gennemgang af annoncer

TIKTAK kan løbende, men uden at være forpligtet til det, undersøge, hvorvidt varer eller tjenesteydelser
kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af
TIKTAK eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige
for TIKTAK.


7. TIKTAKs ansvar

7.1 TIKTAKs ansvar

Det er Brugerens ansvar, at denne fritager TIKTAK, dennes medarbejdere og agenter for ethvert ansvar, i
det omfang som loven tillader det. Ansvaret kan være som følge af eller i forbindelse med en annonce eller
en handel, herunder (men ikke begrænset til) alle krav i forbindelse med annoncer, uafsluttede eller
afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret,
gennem eller i forbindelse med en notering eller en handel, som Brugeren har oprettet, budt på eller
indgået.


7.2 Force Majeure

TIKTAK er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til disse vilkår, der
skyldes omstændigheder, som TIKTAK ikke er herre over, og som TIKTAK ikke med rimelighed burde have
forudset eller overvundet.


7.3 Maksimalt erstatningsansvar

Uden at begrænse indholdet af punkt 7.2 kan TIKTAKs erstatningsansvar under disse vilkår under ingen
omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb:

a) 5.000,00 b) et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af Brugeren eller til
Brugeren i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på
hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke,
hvis Brugeren handler i egenskab af forbruger.


7.4 Ansvarsfritagelse

TIKTAK er ikke erstatningsansvarlig over for Brugeren eller tredjemand for:

a) indirekte tab b) følgeskader c) tab af data d) avance e) indtægter f) forretninger
uanset om det skyldes uagtsomhed eller misligholdelse af disse vilkår eller anden adfærd. Denne
begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis Brugeren handler i egenskab af forbruger.

TIKTAK fraskriver sig ansvaret for krænkelser af tredjemands immaterielle rettigheder og videreformidler
enhver henvendelse om dette direkte til Brugeren.


7.5 Erstatning

Brugeren er ved dennes misligholdelse af nærværende kontrakt eller på baggrund af dennes konto hos
TIKTAK, forpligtet til at holde TIKTAK skadesløs for ethvert ansvar, udgifter som måtte opstå som følge
heraf.


8. Øvrige bestemmelser

8.1 Overdragelse

TIKTAK er berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser helt eller delvis i disse vilkår i
underentreprise. Udnyttes denne ret, skal underleverandøren eller rettighedsmodtager anføres på TIKTAKs
forside af hjemmesiden. Brugeren har ret til omgående at afstå fra vilkårene på baggrund heraf. Opsigelse
kan i dette tilfælde ske omgående.

Brugeren må ikke uden skriftligt samtykke fra TIKTAK overdrage eller afhænde disse vilkår.

8.2 Ugyldighed

Såfremt der ved retsafgørelse eller kendelse træffes beslutning om, at dele af disse vilkår er ugyldig, skal
den resterende del af vilkårene forblive gyldig og retskraftig. Dette gælder dog kun hvis den resterende del
af vilkårene kan stå for sig selv. Hermed menes, at hvis centrale vilkår erklæres ugyldige, kan dette få
betydning for vilkårene i deres helhed.8.3 Vilkårenes sprogDisse vilkårs sprog er affattet på dansk. Hvis TIKTAKs tjenester er rettet mod et andet land end Danmark, vil
vilkårene vedrørende denne tjeneste være affattet på det sprog, som det pågældende land har som
hovedsprog.


9. Opsigelse af medlemskab

9.1 Opsigelse

Opsigelse af medlemskab hos TIKTAK kan ske til enhver tid. Opsigelse sker ved at sende en e-mail til info@tiktak120.dk. I e-mailen anføres brugernavn, de tre sidste tegn i Brugerens adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, hvorfor Brugeren ønsker at melde sig ud. Udmelding fritager ikke for de forpligtelser som Brugeren
allerede har indgået som køber henholdsvis sælger.


Tiktak Auktioner Aps

Strandvej 3, 7860 Spøttrup

CVR 40 26 65 85

 

TILMELD DIG VORES MAILLISTE
Så holder vi dig løbende underrettet om spændende auktioner.